Innkalling årsmøte HK-72 Sande onsdag 15.mars

Postet av HK - 72 Sande den 8. Feb 2023

Agenda:

Sak 01/23 Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 02/23 Godkjenne innkallingen, saksliste, og forretningsorden

Sak 03/23 Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll

Sak 04/23 Behandle klubbens årsberetning

Sak 05/23 Behandle klubbens reviderte regnskap

Sak 06/23 Behandle innkomne forslag

Sak 07/23 Vedta budsjett for 2023

Sak 08/23 Valg av nytt styre

Sak 09/23 Endring av klubblogo


Årsberetning og regnskap blir delt ut på årsmøtet.

Innkommende saker skal være innsendt til sekretaer@hk72.no innen søndag 5.mars.

Vel møtt!
Kamper uke 5

Postet av HK - 72 Sande den 29. Jan 2023

KAMPOPPSETT (2) - Made with PosterMyWall (19).jpg
Kamper uke 4

Postet av HK - 72 Sande den 23. Jan 2023

KAMPOPPSETT (2) - Made with PosterMyWall (18).jpg
Kamper uke 3

Postet av HK - 72 Sande den 17. Jan 2023

KAMPOPPSETT (2) - Made with PosterMyWall (17).jpg
Kamper uke 2

Postet av HK - 72 Sande den 8. Jan 2023

KAMPOPPSETT (2) - Made with PosterMyWall (16).jpg
Kamper uke 1

Postet av HK - 72 Sande den 2. Jan 2023

KAMPOPPSETT (2) - Made with PosterMyWall (13).jpg