Årsmøte i HK-72 Sande torsdag 17.mars!

Postet av HK - 72 Sande den 13. Feb 2022

klubblogo HK-72.jpg

Saksliste årsmøte HK-72 Sande

Tid: Torsdag 17. mars kl. 19.00

Sted: Sandehallen, Kafeteriaen

Sak 01/22 Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 02/22 Godkjenne innkallingen, saksliste, og forretningsorden

Sak 03/22 Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll

Sak 04/22 Behandle klubbens årsberetning

Sak 05/22 Behandle klubbens reviderte regnskap

Sak 06/22 Behandle innkomne forslag

Sak 07/22 Presentasjon av Sportsplan

Sak 08/22 Vedta budsjett for 2022

Sak 09/22 Valg av nytt styre

Sak 10/22 Presentasjon Strategidokument


Vel møtt!