Påminnelse!

Postet av HK - 72 Sande den 11. Mai 2020

1170_hk-72 årsmøte 2020.jpg

Det er mye bra som skjer i HK-72 Sande, på årsmøte vil vi presentere hva som har skjedd i 2019/2020 så langt og
informere om veien videre.

Program:

Sak 01/20 Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 02/20 Godkjenne innkallingen, saksliste, og forretningsorden

Sak 03/20 Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll

Sak 04/20 Behandle idrettslagets årsmelding

Sak 05/20 Behandle idrettslagets reviderte regnskap

Sak 06/20 Behandle innkomne forslag

Sak 07/20 Fastsette medlemskontingenten

Sak 08/20 Vedta budsjett for 2020

Sak 09/20 Valg av styre, valgkomité og kontrollkomité


Viktig at vi forholder oss til avstand og tar hensyn til hverandre, vi har hele hallen for oss selv og tenker at det er god plass
til alle på tribunen. Vi oppfordrer også til at du beregner litt ekstra tid ved ankomst slik at vi forholder oss til avstand også på vei inn i hallen.


Vel møtt.

Mvh

Styret