Årsmøte onsdag 27.03.2019!

Postet av HK - 72 Sande den 25. Feb 2019

IMG_5443.jpg

Årsmøte i HK-72 kl 18:00 i kafeteriaen i Sandehallen.


Agenda:

Sak 01/19 Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 02/19 Godkjenne innkallingen, saksliste, og forretningsorden

Sak 03/19 Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll

Sak 04/19 Behandle idrettslagets årsmelding

Sak 05/19 Behandle idrettslagets reviderte regnskap

Sak 06/19 Behandle innkomne forslag

  • Revidering av vedtekter

Sak 07/19 Fastsette medlemskontingenten

Sak 08/19 Vedta budsjett for 2019

Sak 09/19 Valg av organisasjonsplan

Sak 10/19 Valg av nytt styre

Vel møtt!


PS: Innkomne saker må være styret i hende innen 13.mars.

Håndballklubben 1972 - Håndball, HK-72, Sande, Postboks 1, 3070 SANDE I VESTFOLD
e-post: hk72sande@rsn.handball.no