Innkalling til Årsmøte 7 Mai kl 19.00

Postet av HK - 72 Sande den 4. Apr 2024

                                Årsmøte HK-72 Sande 7 Mai kl 19.00 i Sandehallen

Agenda:

 

Sak 01/24 Godkjenne de stemmeberettigede

 

Sak 02/24 Godkjenne innkallingen, saksliste, og forretningsorden

 

Sak 03/24 Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll

 

Sak 04/24 Behandle klubbens årsberetning

            

Sak 05/24 Behandle klubbens reviderte regnskap

 

Sak 06/24 Behandle innkomne forslag

 

Sak 07/24 Vedta budsjett for 2024

 

Sak 08/24 Endring på medlemsavgift

 

Sak 09/24 Gjennomgang av klubbens vedtekter

 

Sak 09/24 Valg av nytt styre

Regnskap


 

HK-72 Sande Total

Budsjett klubben

Regnskap klubben

Regnskap lagene 

RESULTAT

Note

2023

2024

2023

2023

Driftsinntekter

 

 

 

 

 

Medlem/treningsavgifter

6

                                   414 902 

               450 000 

                414 902 

 

Sponsorer

 

                                   593 974 

               300 000 

                461 100 

               132 874 

Kickback Torshov

 

                                     12 815 

                          -   

                  12 815 

 

Kafeteria

 

                                   505 680 

               500 000 

                505 680 

 

Inngang

 

                                   253 325 

               300 000 

                253 325 

 

Håndballskole

 

                                     27 355 

                 50 000 

                  27 355 

 

tilsynsvakt/dugnader

 

                                   985 719 

               200 000 

                347 560 

               638 159 

Momskompensasjon

 

                                   299 537 

               300 000 

                299 537 

 

Egenandel fra spillere

 

                                   682 417 

 

                           -   

               682 417 

Tilskudd

 

                                   315 147 

               300 000 

                315 147 

 

Sum inntekter

 

                                4 090 871 

              2 400 000 

                2 637 421 

              1 453 450 

 

 

 

 

 

 

Lagskostnader

 

 

 

 

 

Kostnader 2. div herrer

 

                                   285 752 

               200 000 

                285 752 

 

Kostnader nasjonale serier

 

                                     60 000 

               180 000 

                  60 000 

 

Serieavgifter

 

                                   185 343 

               200 000 

                185 343 

 

Håndballskole kostnader

 

                                     63 849 

                 25 000 

                  63 849 

 

Dommerutgifter

 

                                   375 582 

               300 000 

                374 983 

 

Sportslig

 

                                   375 171 

               300 000 

                383 650 

 

Aktivitetsturneringer/cup

 

                                   656 943 

 

                  83 406 

               550 578 

Drift av lag

 

                                   679 558 

 

 

               691 331 

Sum lagskostnader

 

                                2 682 198 

              1 205 000 

                1 436 983 

              1 241 909 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

Lønnskostnader

3

                                   155 371 

               160 000 

                155 371 

                          -   

Strategi/Verdier

 

 

                          -   

                           -   

 

Uteplass

 

 

                 50 000 

                           -   

 

Jubileumsfest

 

 

 

                           -   

 

Håndballens dag

 

                                     15 000 

                 15 000 

                  15 000 

 

Storhamar cup

 

                                   206 297 

                 50 000 

                206 297 

 

Kjøregodtgjørelse

3

                                   598 837 

               600 000 

                598 837 

                          -   

Innkjøp kafeteria

 

                                   349 155 

               200 000 

                346 177 

                          -   

Middagstilbud

 

 

                 50 000 

 

 

Datautstyr

 

                                       5 122 

 

                     5 122 

 

Trenerkurs

 

                                     62 950 

                          -   

                  62 950 

                          -   

Dugnadsutgifter lagene

 

                                   235 000 

 

 

               247 042 

Div administrasjon

 

                                   115 420 

               100 000 

                106 955 

                          -   

Sum driftskostnader

 

                                1 743 152 

              1 225 000 

                1 496 709 

               247 042 

 

 

 

 

 

 

Driftsresultat

 

-                                  334 479 

-                30 000 

-               296 271 

-                35 501 

 

 

 

 

 

 

Finansielle poster

 

 

 

 

 

Netto renter

 

                                     21 367 

                 15 000 

                  18 630 

     -    

Momskompensasjon

 

 

     -    

     -    

     -    

Sum finansielle poster

 

                                     21 367 

                 15 000 

                  18 630 

                          -   

 

 

 

 

 

 

Årsresultat

 

-                                  313 112 

-                15 000 

-               277 641 

-                35 501  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HK-72 Sande Total

HK-72 Sande Total

 


BALANSE

Note

2022

2023

 


Eiendeler

 

 

 

 

 

Inventar

 

96 572

99 619

 


Lager

 

5 000

5 000

 


Fordringer

 

310 545

934 951

 


Kontanter

 

2 035

3 415

 


Bankinnskudd

 

2 344 842

1 457 115

 


Sum eiendeler

 

2 758 994

2 500 100

 


 

 

 

 

 


Egenkapital og gjeld

 

 

 

 


Leverandørgjeld

 

83 879

53 381

 


Offentlige avgifter

 

90 832

68 390

 


Annen kortsiktig gjeld

 

-87 635

19 523

 


Egenkapital

5

3 262 744

2 671 918

 


Årets resultat

5

-590 826

-313 112

 


Sum gjeld og egenkapital

 

2 758 994

2 500 100

 

 

 


Hilsen

Styre i HK-72 Sande


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.