Alle trenere i HK-72 Sande SKAL ha gyldig politiattest ved tiltredelse og underveis i vervet som trener for barn og unge. Søknaden gjøres enkelt digitalt på politiet sine hjemmesider. Alle SKAL fremvise attesten til Annicken Wærn Bratland, som er klubbens kontaktperson for dette.

I søknaden må du ha med et vedlegg som forteller om formålet med søknaden. Vennligst benytt vedlagt dokument!


Ta kontakt med Annicken Wærn Bratland ved spørsmål på mail: sekretaer@hk72.no eller tlf: 911 244 69