Trenerutvikling er viktig for klubben - hold deg oppdatert og ta kurs.

Norges håndballforbund v/ Finn Aagaard informerer:

Våre håndballmiljøer skal være en arena der barn, unge og voksne kan lære, utvikle seg og få tilfredsstilt individuelle og sosiale behov. Gjennom håndballvirksomheten kan det skapes varig interesse for idrettslig aktivitet. Et godt håndballmiljø kan fungere som en positiv sosialiserende samfunnsfaktor.

I arbeidet med å skape slike miljøer har treneren en svært viktig rolle i utviklingen av utøverens idrettslige og personlige potensial, samt spillergruppens evne til samhandling og koordinering av innsats. Trenerutdanningen tar sikte på å utvikle trenerens evner og ferdigheter rettet mot god trener-praksis. Gjennom utdanningen skal treneren tilegne seg økt kunnskap om håndballidretten, om trening og om ledelse.

Les mer om Trinnene innenfor trener-utvikling her!

Under følger noen lenker til nyttige sider og ressurser for trenere!

Håndballtreneren: kilde til kunnskap om trenerjobben, og hvordan utvikle seg som trener.

www.håndballtrenern.no


Skuddskolen: kilde til kunnskap om og øvelser i avslutningsfasen av angrepsspillet

www.skuddskolen.no - Grunnleggende teknikk


Forsvarsskolen: kilde til kunnskap om og øvelser tiltenkt forsvarsspillet

www.forsvarsskolen.no/


Målvaktskolen: kilde til kunnskap om og øvelser for keepere.

www.målvaktskolen.no


NHF-utviklingstrapp: nyttig for å forstå hva ulike spillere på ulike nivåer skal mestre ihht. Norges Håndballforbund sin utviklingstrapp.

www.utviklingstrappa.no/