Æresmedlem i HK-72 Sande tildeles den eller de kandidater som har gjort seg særlig fortjent enten som aktiv idrettsutøver, eller som aktivt medlem i klubben og/eller som representant for klubben i høyere idrettsorganisasjoners administrasjon. Kort sagt; prisen tildeles den eller de som i en årrekke har gjort en stor innsats for klubben.


  1. Anne Nyork (2022): Mangeårig engasjement i klubben som trener, sportslig leder, styremedlem og dommeransvarlig
  2. Kent-Harry Søberg (2022): Mangeårig engasjement som trener i klubben.
  3. Knut Anders Berg (2023: Mange års arbeid i styret, samt å være en ildsjel i klubben